najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Oprócz wskazanych poniżej dokumentów prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wówczas dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty:

  • podatki, w zależności od rodzaju czynności, najczęściej podatek od czynności cywilno-prawnych (pcc) i podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach,
  • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach,
  • wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT.