najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Notariusz

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Do zakresu świadczonych przez Kancelarię notarialną usług należą:

  • Sporządzanie aktów notarialnych, w tym wszelkich umów jak np. umowa spółki, najem okazjonalny, testament i protokołów,
  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • Sporządzanie poświadczeń,
  • Spisywanie protokołów,
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • Przyjmowanie do depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz Wrocław - Twoja kancelaria notarialna.