najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Czynności

Nasza kancelaria notarialna realizuje czynności w następujących obszarach:

Obrót nieruchomościami

najem okazjonalny, umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne.

Prawo spółdzielcze

umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, hipoteki, użytkowanie, obrót ekspektatywą odrębnej własności lokalu, umowy przedwstępne.

Spółki

akty założycielskie i umowy spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.

Spadki

testamenty (otwarcie i ogłoszenie testamentu), spadki (w tym: oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy działu spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, umowy zbycia spadku, poświadczenie dziedziczenia).

Majątkowe stosunki małżeńskie

umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

Skontaktuj się z nami >