najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Bezpłatny odpis z KRS przez Internet


Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło nową usługę dostępu do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pod adresem internetowym  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  dostępna jest bezpłatna usługa pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS.

Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Na mocy art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc dokumentów urzędowych, zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.