najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny – ten rodzaj najmu zachodzi kiedy wynajmujący udostępnia najemcy całość lub część lokalu zaspokajającego potrzeby mieszkalne, z której nie korzysta w danym momencie. Skorzystać z tej opcji może jedynie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w ramach, której czerpie zysk z wynajmowania lokali mieszkalnych.

Najważniejsze cechy umowy najmu okazjonalnego odróżniającej ją od innych tego typu umów to:

  • Zawrzeć ją można tylko w formie pisemnej;
  • Czas wynajmu musi zostać określony i nie przekraczać 10 lat;
  • Fakt zawarcia umowy wynajmujący musi zgłosić, w ciągu 14 dni, naczelnikowi właściwego, ze względu na lokalizację lokalu, urzędu skarbowego; 
  • Najemca wskazuje w umowie lokal, do którego ma być przeprowadzona eksmisja. Przedstawia też oświadczenie woli właściciela wskazanego lokalu;
  • O ile umowa nie stanowi inaczej wynajmujący może pobierać jedynie czynsz oraz opłaty niezwiązane z nim (media). Zasady podwyżek czynszu muszą być określone w umowie.
  • Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawka ryczałtu, bez względu na kwotę przychodu z wynajmu, wynosi 8,5%.

Umowa najmu okazjonalnego jest najbardziej korzystną z umów o wynajmem z perspektywy wynajmującego mieszkanie. Najemca jest zobowiązany między innymi do opróżnienia i opuszczenia lokalu po upłynięciu terminu trwania umowy. Z względu na prawo chroniące lokatorów przy innych typach umów obowiązek ten jest trudny do wyegzekwowania ponieważ wymaga eksmisji lokatora do mieszkania socjalnego.

Nieodłącznym elementem i gwarancją ważności umowy aktu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego.