najnowsze wiadomości prawne i notarialne

Testament i spadki

Testament to oświadczenie woli testatora określające rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Spadkodawca podczas jego sporządzania lub dokonywania modyfikacji musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może dotyczyć rozporządzenia majątkiem tylko jednej osoby i musi zostać przez nią osobiście sporządzony. Nie można go również odwołać ani zmienić przez pośrednika. Osoba sporządzająca testament ma pełną swobodę do rozporządzania własnym majątkiem. Skutki zawartych w nim zapisów zachodzą dopiero po śmierci testatora i faktycznie jest to jedyny sposób na zarządzanie majątkiem w takiej sytuacji.

Postać i sposób określenia testamentu nie mogą być dowolne. Aby był on prawomocnym dokumentem musi być sporządzony w jednej z określonych przez przepisy form. Wśród nich najbardziej bezpieczną i trudną do podważenia formą jest testament notarialny.

Spadkiem określamy ogół praw i obowiązków nabytych drogą dziedziczenia przez spadkobierców po śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy są określeni przez zapis w testamencie lub nabywają ten status zgodnie z przepisami dziedziczenia ustawowego.

Warto pamiętać, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa rzeczowe, posiadanie czy zobowiązania spadkodawcy ale również obowiązki majątkowe. W konsekwencji przyjęcie spadku może więc oznaczać nie tylko nabycie dóbr materialnych i osobistych, ale również zobowiązanie do pokrycia wierzytelności.