Lista wszystkich aktualności

Prezydent podpisał tzw. ustawę deweloperską

W dniu 10 października Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

 

Ustawa wprowadza tryb i nowe zasady dotyczące zawierania umów deweloperskich (zarówno przedwstępnych jak i końcowych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem.

Nowe przepisy zapewnią nabywcom środki ochrony w postaci: zamkniętych i otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych z gwarancjami bankowymi bądź gwarancjami ubezpieczeniowymi oraz przepisów karnych wobec nieuczciwych deweloperów a także wprowadzą zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku ogłoszenia upadłości wobec dewelopera (w takiej sytuacji, priorytetem ma być ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań nabywcom).

Obowiązkiem stanie się również zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.
Nowe przepisy dotyczące środków ochrony nabywcy, przewidzianych w art. 4 tej ustawy będą stosowane do przedsięwzięć deweloperskich rozpoczętych po dniu wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP