Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Przebudowa mieszkania może prowadzić do powstania nowej nieruchomości lokalowej

25 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż przebudowanie samodzielnego lokalu mieszkalnego poprzez przyłączenie do niego części wspólnych nieruchomości może prowadzić do powstania nowej nieruchomości lokalowej i zmiany dotychczasowych udziałów w nieruchomości wspólnej członków wspólnoty stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Oznacza to, że jeżeli właściciel mieszkania w wyniku przebudowy włączył do powierzchni swojego lokalu np. część dotychczasowego strychu lub klatki schodowej,  może być konieczne wyodrębnienie na nowo nieruchomości lokalowej poprzez zawarcie odpowiedniego aktu notarialnego.

Sygn. akt III CZP 65/11

Źródło: Sąd Najwyższy