Lista wszystkich aktualności

Raport NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne

Najwyższa Izba Kontroli udostępniła na swojej stronie internetowej informacja o wynikach kontroli wykorzystania nieruchomości kolejowych na cele komercyjne, niezwiązane z prowadzeniem ruchu kolejowego. Jak z niego wynika, działania  PKP SA w w zakresie właściwego zarządzania nieruchomościami były nieefektywnie i niewystarczające. Przeważająca część niepotrzebnych dla funkcjonowania firmy nieruchomości wciąż pozostaje niewykorzystana. PKP nie udało się np. wydzierżawić ponad 60 proc. powierzchni dworców, zbędnej z punktu widzenia obsługi pasażerów.


http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wykorzystaniu-nieruchomosci-kolejowych-na-cele-komercyjne.html

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli