Lista wszystkich aktualności

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

3 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych, za zgodą dzierżawcy, 30% powierzchni gruntów rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Według projektodawców celem takiej regulacji jest uwolnienie sporej ilości gruntów i  przeznaczenie ich do sprzedaży na rzecz rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rolne. Jeżeli dotychczasowy dzierżawca nie wyrazi zgody na wyłączenie 30 % dzierżawionego areału, utraci możliwość jego nabycia w drodze pierwokupu. Nie będzie mógł również przedłużyć umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Ustawa nowelizująca wprowadziła także zmiany w:
- ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 50, poz. 291),
- ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi