Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży

Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w dniu 9 grudnia br. stwierdził, iż jeżeli pod zawartą pozornie umową sprzedaży nieruchomości kryje się w istocie umowa darowizna, skutkuje to nieważnością takiej umowy darowizny.
Sędziowie powoływali się min. na przepis art. 83 KC, zgodnie z którym nieważne jest oświadczenie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru.  Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.
W doktrynie przyjmuje się, że oświadczenie jest złożone dla pozoru, jeśli zgodnie z wcześniej powziętym zamiarem stron nie osiągnie skutków, jakie wynikają z tego oświadczenia, oraz podejmowane jest w celu wprowadzenia w błąd innych osób.

Sygn. akt III CZP 79/11

Źródło: Sąd Najwyższy