Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Przedłużenie prawa użytkowania wieczystego możliwe także po upływie okresu na jaki prawo to zostało ustanowione

Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 16 lutego 2012 r. stwierdził, iż zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 k.c. może nastąpić także po upływie okresu, na jaki prawo to zostało ustanowione.
Uchwała ta stanowi odpowiedź na pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Słupsku, o treści: Czy użytkowanie wieczyste nieruchomości wygasa, z upływem okresu ustalonego w umowie (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2010.102.651 j.t. z późn. zm.), w sytuacji gdy wieczysty użytkownik lub jego spadkobiercy zażądali jego przedłużenia na dalszy okres, w terminie o którym mowa w treści art. 236 § 2 KC, lecz właściciel złożył wniosek do notariusza po terminie?

W opisywanej sprawie, spadkobiercy właściciela nieruchomości wystąpili do gminy o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej na terenie nieruchomości. Notariusz odmówił jednak sporządzenia aktu notarialnego, argumentując iż oświadczenie o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego i wniosek o zawarcie umowy o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego zostały złożone po upływie terminu ustalonego w umowie.
Odmawiając sporządzenia aktu notarialnego, notariusz powołał się na treść art. 236 § 2 KC, zgodnie z którym w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat; jednakże wieczysty użytkownik może wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu.
Właściciel nieruchomości wniósł zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej do Sądu Okręgowego w Słupsku, który z kolei zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego.
W odpowiedzi na pytanie, SN stwierdził, iż zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym  w art.236 § KC może nastąpić także po upływie okresu na jaki prawo to zostało ustanowione.

Sygn. akt III CZP 94/11


Źródło: Sąd Najwyższy