Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Strony mogą wyłączyć obowiązek udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu na spłatę zaległego czynszu

11 października 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż ​strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.).

Tym samym Sąd Najwyższy uznał, iż przepis ten jest dyspozytywny i może być swobodnie zmieniany w drodze umowy przez strony. Uchwała ta stanowi odpowiedź na zadane pytanie prawne: Czy przepis art. 703 zdanie drugie k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący?

Zgodnie z obowiązującą treścią art. 703 k.c., jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Uchwała SN z dnia 11 października 2012 r.


Sygn. akt III CZP 52/12

Źródło: Sąd Najwyższy