Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Uchwała podlega zaskarżeniu nawet bez złożenia zastrzeżeń

24 października 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 55/12), w której stwierdził, iż uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej określająca przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, podlega zaskarżeniu do sądu także wtedy, gdy nie zgłoszono wniosków do jej projektu lub zgłoszone wnioski nie zostały uwzględnione w całości (art. 42 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r.Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt III CZP 55/12

Źródło: Sąd Najwyższy