Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zagraniczny akt stanu cywilnego ma taką samą moc prawną jak akt sporządzony w kraju

20 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, iż akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

Uchwała ta stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne, z którym zwrócił się do Sądu Najwyższego rzecznik praw obywatelskich, zdając pytanie: ​Czy akt stanu cywilnego sporządzony za granicą, także wówczas, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego - Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych? Rzecznik praw obywatelskich podkreśił, iż ta bardzo praktyczna kwestia nie została do tej pory przez sądy rozstrzygnięta, co więcej wytworzyły się dwa przeciwne stanowiska.

Uchwała SN z 20 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 58/12 Skład 7 sędziów.

Żródło: Sąd Najwyższy.