Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Wykreślenie spółki nie uzasadnia umorzenia postępowania

12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w drodze uchwały stwierdził iż wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru  Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie  art. 295 k.s.h. nie uzasadnia umorzenia postępowania z powodu
niedopuszczalności wydania wyroku.


Uchwała ta stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne o treści: Czy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością, na rzecz której wspólnik tej spółki wytoczył powództwo,  o którym mowa w art. 295 k.s.h. czyni wydanie wyroku niedopuszczalnym, a tym
samym uzasadnia umorzenie postępowania?

Uchwała SN z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt III CZP 83/12

Źródło: Sąd Najwyższy