Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Opłatę od wpisu użytkowania wieczystego pobiera się od wniosku o wpis każdego prawa

12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, iż od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim budynków pobiera się opłatę stałą określoną w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) od wniosku o wpis każdego z tych praw.

W ten sposób Sąd Najwyższy rozstrzygnął przedstawione zagadnienie prawne o treści: ​Czy w sprawach o wpis prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na tym gruncie pobierana jest jedna opłata  stała (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych, j.t. Dz.U. Nr 90, poz. 594 z późń. zm.), czy też należy  pobrać opłatę od żądania wpisu każdego z tych praw oddzielnie (art. 42 ust.  1 w zw. z art. 45 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Uchwała SN z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt III CZP 81/12

Źródło: Sąd Najwyższy