Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki

17 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w 7-osobowym składzie podjął uchwałę, w której stwierdził, iż podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt: III CZP 57/12.

Źródło: Sąd Najwyższy ​