Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Wniosek ANR o wpis do księgi wieczystej nie jest zwolniony z opłat

17 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż do wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych o wpis w księdze wieczystej prawa odkupu nieruchomości rolnej, zastrzeżonego na rzecz Skarbu Państwa w umowie sprzedaży, nie ma zastosowania art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594
ze zm.). Art. 94 ustawy o kosztach sądowych stanowi, iż Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych. Tym samym wniosek ANR o wpis do księgi wieczystej podlega pełnej opłacie sądowej.

Uchwała SN stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne o treści: Czy w sprawach o wpis prawa odkupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Skarbu Państwa znajduje zastosowanie art. 94 ustawy z 28.05.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w rezultacie wniosek o wpis prawa odkupu jest wolny od opłaty sądowej, czy też należy pobrać opłatę od tego wpisu, w oparciu o przepis art. 43 pkt 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 28.05.2005 r.?

Uchwała SN z 17 stycznia 2013 r., sygn. akt: III CZP 97/12.

Źródło: Sąd Najwyższy