Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Dla uzyskania odszkodowania za zalanie lokalu konieczne jest wykazanie winy

19 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 63/12), w której stwierdził, iż przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji.
Przepis art. 433 k.c. stanowi, iż za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.
W praktyce uchwała SN oznacza, iż dla uzyskania od sąsiada odszkodowania za zalanie lokalu konieczne jest udowodnienie jego winy, a nie tylko wykazanie samego faktu powstania szkody.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt. III CZP 63/12

Źródło: Sąd Najwyższy