Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie podlega przedawnieniu

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 lutego 2013 roku przyjął, iż roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przewidziane w art. 305[2] § 1 k.c. nie ulega przedawnieniu. Uchwałą została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dotychczas kwestia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu była przedmiotem sporów w doktrynie. W wyżej wymienionej uchwale SN podzielił pogląd tych przedstawicieli doktryny, którzy uważali, iż roszczenie to nie podlega przedawnieniu, ponieważ służebność przesyłu jest najbardziej podobna do drogi koniecznej, a to roszczenie nieprzedawnia się.

Uchwała SN z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt: III CZP 101/12.

Źródło: Sąd Najwyższy