Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste tylko dla całej nieruchomości

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 15 maja 2013 r. stwierdził, iż aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.  Zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie mogą zatem dotyczyć poszczególnych działek ewidencyjnych.

Spór prawny, stanowiący podstawę faktyczną orzeczenia, dotyczył podwyższenia przez włądze Warszawy w 2008 r. opłaty za użytkowanie wieczyste należne od Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA. Wspomniana podwyższka opłaty objęła tylko za część jednej z nieruchomości będących w użytkowaniu spółdzielni, tj. działki użytkowej, o powierzchni niespełna 1900 m2.

Spółdzielnia odwołała się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego, a gdy jej odwołanie zostało oddalone, skierowała sprawę do sądu. Sąd rozpatrujący sprawę zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o treści:
1. Czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) może dotyczyć jednej lub kilku działek ewidencyjnych, stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste?,
a w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie:
2. W jaki sposób winno być sformułowane rozstrzygnięcie sądu uwzględniające fakt nieskuteczności wypowiedzenia z tej przyczyny?​

Sąd Najwyższy uznał, iż aktualizacja opłaty rocznej nie może dotyczyć części nieruchomości, a jedynie jej całości.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. III CZP 24/13

Źródło SN