Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Odszkodowanie za niewykonanie eksmisji przysługuje tylko właścicielowi mieszkania

15 maja 2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, iż zrzeszenie właścicieli nieruchomości zarządzające - bez tytułu prawnego - nieruchomością i położonym na niej budynkiem obejmującym lokal zajmowany przez osobę, wobec której wydano prawomocny wyrok nakazujący jego opróżnienie i zawierający orzeczenie o uprawnieniu pozwanego do lokalu socjalnego, nie może dochodzić od gminy odszkodowania, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Przedmiotowa sprawa dotyczyła dotyczyła odszkodowania, o które wystąpiło lokalne zrzeszenie właścicieli nieruchomości we Włocławku od gminy za niezapewnienie eksmitowanym najemcom lokali socjalnych. Sąd rozstrzygający sprawę zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: Czy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości zarządzające nieruchomością bez umocowania, które zawarło umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w usytuowanym na niej budynku i na rzecz którego Sąd w wyroku eksmisyjnym nakazał wydanie lokalu z ustaleniem dla byłego lokatora prawa do lokalu socjalnego posiada legitymację do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)?

Sąd Najwyższy w odpowiedzi uznał, iż wyłącznie właściciel mieszkania może żądać od gminy odszkodowania za brak lokali socjalnych dla eksmitowanych lokatorów.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. III CZP 23/13

Źródło SN