Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Podstawy uznania nieważności testamentu

22 maja 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwiedził, iż artykuły 945 i 949 k.c. stanowią odrębne podstawy nieważności testamentu.
Zgodnie z art. 945 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Z kolei art. 949 stanowi m.in. iż brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne o treści:
Czy nieopatrzenie testamentu własnoręcznego przez testatora datą, wywołujące wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu skutkuje nieważnością testamentu własnoręcznego w rozumieniu przepisu art. 949 § 2 k.c. w sytuacji gdy osoba zainteresowana na nieważność testamentu spowodowaną jego sporządzeniem w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.) powołuje się po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 § 2 k.c.)?​

Uchwała SN z 22 maja 2013 r., sygn. akt III CZP 22/13.


Źródło: Sąd Najwyższy.