Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Możliwość zasiedzenia służebności na rzecz przedsiębiorstwa

Sąd Najwyższy podjął w dniu 22 maja 2013 r. uchwałę, w której stwiedził, iż:

​1. Przed wejściem w życie art. 305[1] - 305[4] k.c. było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

2. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie art. 305[1] - 305[4] k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności.

Uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne o treści:
​1. Czy służebność przesyłu uregulowana w art. 305[1] do 305[4] k.c. jest szczególnym rodzajem służebności gruntowej?
2. a w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie - Czy przed uregulowaniem w art. 305[1] do 305[4] k.c. służebności przesyłu dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa?
3. a w razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na drugie pytanie - Czy okres posiadania przez przedsiębiorstwo nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu przed jej uregulowaniem w art. 305[1] do 305[4] podlega zaliczeniu do okresu posiadania niezbędnego do jej zasiedzenia?


Uchwała SN z 22 maja 2013 r., sygn. akt III CZP 18/13.


Źródło: Sąd Najwyższy.