Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Niedopuszczalne założenie księgi wieczystej dla gruntu, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego

24 maja 2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia. W związku z tym niedopuszczalne będzie założenie księgi wieczystej i dokonanie wpisu dla gruntu, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie miała uregulowanego tytułu prawnego.

Uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne o treści:
​Czy jest dopuszczalne założenie księgi wieczystej w celu ujawnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej, do której spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność ani użytkowanie wieczyste?​

Uchwała SN z dnia 24 maja 2013 r., sygn. akt III CZP 104/12.

Źródło: Sąd Najwyższy.