Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zawieszenie postępowania po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

18 października 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 63/13), w której stwierdził, iż po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie art. 505[34] § 1 w związku z art. 502[1] § 1 i art. 499 pkt 4 k.p.c. sąd - stosując art. 505[37] § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2013 r. - może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania właściwego adresu pozwanego (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

Uchwała SN z 18 października 2013 r. sygn. akt III CZP 63/13

Źródło: Sąd Najwyższy.