Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może pozwać członka wspólnoty

18 października 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 42/13), w której stwierdził, iż  wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Tym samym SN uznał, iż Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może samodzielnie, bez konieczności uzyskania wcześniej zgody członków wspólnoty mieszkaniowej, pozwać członka wspólnoty o zapłatę zaległych opłat czynszowych.

Uchwała SN z 18 października 2013 r. sygn. akt III CZP 42/13

Źródło: Sąd Najwyższy.