Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Uprawomocnienie się wyroku jako początek biegu terminu do upadku zabezpieczenia

18 października 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 64/13), w której stwierdził, iż  upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego następuje w terminie określonym w art. 754[1] k.p.c., liczonym od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego to roszczenie, chyba że  Sąd postanowi inaczej.

W świetle powyższej uchwały, moment uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo stanowi co do zasady chwilę, w której rozpoczyna się bieg miesięcznego terminu, po upływie którego upada zabezpieczenie.

Uchwała SN z 18 października 2013 r. sygn. akt III CZP 64/13

Źródło: Sąd Najwyższy.