Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Wierzyciel hipoteki wpisanej na niższym miejscu może domagać się jej wykreślenia

14 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 121/13) stwierdził, iż  możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie wyłącza interesu prawnego wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka wpisana na niższym miejscu, w dochodzeniu ustalenia nieważności czynności prawnej ustanowienia hipoteki wpisanej z wyższym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej (art. 189 k.p.c.). Orzeczenia sądu, wydane w takich postępowaniach, mogą stanowić podstawę dokonania wpisu wykreślenia hipoteki.


Uchwała SN z 14 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 121/13

Źródło: Sąd Najwyższy.