Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Do biegu zasiedzenia nie zalicza się okresu użytkowania wieczystego

28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 8/14) stwierdził, iż  do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.
Uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne o treści: Czy do terminu zasiedzenia własności nieruchomości wnioskujący może doliczyć okres, w którym biegł dla niego termin do nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a które to użytkowanie wieczyste, przed upływem terminu do jego zasiedzenia wygasło, z uwagi na upływ terminu na jaki została zawarta umowa użytkowania wieczystego?​

Uchwała SN z 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 8/14

Źródło: Sąd Najwyższy.