Lista wszystkich aktualności

Odpisy z ksiąg wieczystych przez Internet

W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece umożliwiająca uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych przez Internet. Wprowadzone zmiany umożliwiają- po dokonaniu opłaty- pobranie ze strony internetowej pliku PDF z odpisem księgi wieczystej. Odpis taki po wydrukowaniu będzie miał moc dokumentu o wartości tradycyjnego odpisu.

Nowe przepisy umożliwią także składanie online wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy drogą pocztową. Ponadto możliwa będzie weryfikacja, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, samodzielnie wydrukowanych dokumentów w sposób umożliwiający ustalenie faktu ich wydania przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych i sprawdzenia, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od czasu wydania tego dokumentu.

Nowe rozwiązania zdaniem autorów ustawy mają poprawić także bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bowiem m.in. notariusze, czy komornicy sądowi będą mogli odszukać online daną nieruchomość i jej księgę wieczystą na podstawie różnych kryteriów, takich jak adres, czy nazwisko lub PESEL właściciela.

Strona Elektronicznej Księgi Wieczystej jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości