Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zwrot wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość

10 października 2014 r. Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 71/14) orzekł, że zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 KC może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość tylko w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym zarządu związanego ze współwłasnością tej nieruchomości.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r. sygn. akt III CZP 71/14

Źródło: Sąd Najwyższy