Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Decyzja ZUS jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 10 października 2014 r.  (sygn. akt III CZP 28/14) orzekł, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r. sygn. akt  III CZP 28/14

Źródło: Sąd Najwyższy